BOOKS CATEGORIES

ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ
Share this Book
1

ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਤਾਈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਜ਼ਮ ਵਜੋਂ "ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ: ਉਸਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।

Quick Links

News Letter

  • Subscribe
ਇੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਈ ਮੇਲ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ।


Counter Visit

ਜਾਗਰੁਕ ਮਨੁੱਖ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।


Copyright © Atinderpal Singh 2013

Designed and developed by